Link Arkitektur AB logotyp

Link Arkitektur AB i Umeå klimatfärdplan

Link Arkitektur AB är verksamma över hela Skandinavien med 15 kontor och 500 medarbetare. Där de kan erbjuda ett brett utbud av arkitekttjänster som spänner från planarbete till inredningsarkitekter.

Link Arkitektur AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Link Arkitektur AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan. Link Arkitektur AB har även åtagit sig att leda tematisk grupper och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Link Arkitektur AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning och öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Link Arkitektur AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

 • Underlätta för lokalt hållbart resande
 • Skifta till hållbar personbilsflotta
 • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

 • Bygg i klimatsmarta material
 • Bygg bostäder och lokaler som lågenergihus
 • Energieffektivisera lokaler och bostäder
 • Effektivisera lokalanvändning
 • Välj hållbar uppvärmning
 • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

 • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
 • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Mat och jordbruk

 • Konsumera större andel klimatsmart mat

Kompletterande klimatutmaningar

 • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor
 • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster

Hur går det?

Information om vilka förändringar Link Arkitektur AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Link Arkitektur AB

Lisa Säfsten
Hållbarhetsansvarig Region Norr
lisa.safsten@linkarkitektur.se

Sidan publicerades