OK Västerbottens logotyp

OK Västerbotten i Umeå klimatfärdplan

OK Västerbotten är en ekonomisk förening som ägs av sina dryga 90 000 medlemmar och har 36 stationer runt om i västerbottens län, varav 21 är bemannande. OK Västerbotten

OK Västerbotten har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

OK Västerbotten har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

OK Västerbotten kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

OK Västerbotten har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Använda mindre och mer hållbar plast

Mat och jordbruk

  • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar OK Västerbotten har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

OK Västerbotten

Erica Lundgren
VD
erica.lundgren@vasterbotten.ok.se

Sidan publicerades