Polarbrödsgruppen ABs logotyp

Polarbrödsgruppen AB i Umeå klimatfärdplan

Polarbrödsgruppen är ett familjeägt moderbolag som bland annat äger energibolaget Polarkraft AB som producerar förnybar energi från främst vind och majoreteten av Polfärskt Bröd.

Polarbrödsgruppen AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Polarbrödsgruppen AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Polarbrödsgruppen AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Polarbrödsgruppen AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom tre fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor
  • Välja hållbara godstransporter

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Använda mindre och mer hållbar plast

Mat och jordbruk

  • Minska matsvinn

Hur går det?

Information om vilka förändringar Polarbrödsgruppen AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Polarbrödsgruppen AB

Helena Rönnmark
Kommunikationschef
helena.ronnmark@polarbrod.se

Sidan publicerades