Region Västerbottens logotyp

Region Västerbotten i Umeå klimatfärdplan

Region Västerbotten är en politiskt styrd organisation som verkar för hela länet.

Region Västerbotten har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Region Västerbotten har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Region Västerbotten kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning och öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Region Västerbotten har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

 • Underlätta för lokalt hållbart resande
 • Skifta till hållbar personbilsflotta
 • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor
 • Välj hållbar godstransport

Energi och byggd miljö

 • Bygg i klimatsmarta material
 • Bygg bostäder och lokaler som lågenergihus
 • Energieffektivisera lokaler och bostäder
 • Effektivisera lokalanvändning
 • Välj hållbar uppvärmning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

 • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
 • Använda mindre och mer hållbar plast
 • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service
 • Skifta till fossilfria finansiella investeringar och kapitalplaceringar

Mat och jordbruk

 • Konsumera större andel klimatsmart mat
 • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

 • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Region Västerbotten har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Region Västerbotten

Tommy Svensson
Regiondirektör
tommy.svensson@regionvasterbotten.se

Sidan publicerades