Rise logotyp

RISE åtaganden i Umeå klimatfärdplan

RISE, Research Institute of Sweden, är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.

RISE har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

RISEhar åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan. RISE har även åtagit sig att leda tematiska grupper och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

RISE kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

RISE har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Effektivisera lokalanvändning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar RISE har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

RISE

Conny Björnehall
Fokusområdesledare - Digitalisering Offentlig Sektor
conny.bjornehall@ri.se

Sidan publicerades