Signifys logotyp

Signify Sweden AB i Umeå klimatfärdplan

Siginify, tidigare Phillips Lightning, är ett världsledande företag inom belysning.

Signify Sweden AB har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Signify Sweden AB har åtagit sig att delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden och att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Signify Sweden AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Signify Sweden AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor
  • Välja hållbara godstransporter

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Effektivisera lokalanvändning
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
  • Använda mindre och mer hållbar plast

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Signify Sweden AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Signify Sweden AB

Sven-Johan Hietala
Professional System & Services, Sweden
sven-johan.hietala@signify.com

Sidan publicerades