StjärnaFyrkants logotyp

StjärnaFyrkant i Umeå klimatfärdplan

StjärnaFyrkant är en rikstäckande butikskedja med Telekom, IT, Fordonskommunikation, samt Service & Installationstjänster som affärsområden. I Umeå finns ett driftbolag verksamt i Västerbotten med kompetens inom Kommunikations-, Informations- och Fordonsteknik.

StjärnaFyrkant har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

StjärnaFyrkant har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan. StjärnaFyrkant har även åtagit sig att leda tematiska grupper och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

StjärnaFyrkant kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning och marknadsföring, även öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

StjärnaFyrkant har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Välja hållbara godstransporter

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Effektivisera lokalanvändning
  • Välja hållbar uppvärmning
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
  • Använda mindre och mer hållbar plast

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar StjärnaFyrkant har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

StjärnaFyrkant

Lin Haspel
Vice VD
lin.haspel@stjarnafyrkant.se

Sidan publicerades