Swedavia Airports logotyp

Swedavia Umeå Airport i Umeå klimatfärdplan

Swedavia Umeå Airport invigdes 1962 och har sedan dess utvecklats kontinuerligt.

Swedavia Umeå Airport har varit anslutna sedan starten 2022 och har även tagit en ledande roll i arbetet med fokusområdet Mobilitet och transporter.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Swedavia Umeå Airport har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser och att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Swedavia Umeå Airport kommer att dela information öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Swedavia Umeå Airport har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom tre fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Välja hållbar uppvärmning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Hur går det?

Information om vilka förändringar Swedavia Umeå Airport har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Swedavia Umeå Airport

Bengt-Ove Lindgren
Flygplatschef
bengt-ove.lindgren@swedavia.se

Sidan publicerades