Umeå energi ABs logotyp

Umeå Energi AB i Umeå klimatfärdplan

Umeå Energi AB är ett kommunalägt energibolag som i samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Bolaget har fyra affärsområden - Bredband, El, Elnät och Värme.

Umeå Energi AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Umeå Energi AB har åtagits sig att delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden och att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Umeå Energi AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Umeå Energi AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster

Hur går det?

Information om vilka förändringar Umeå Energi AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Umeå Energi AB

Malin Arvidsson
malin.arvidsson@umeaenergi.se

Sidan publicerades