Umeå kommuns logotyp.

Umeå kommun i Umeå klimatfärdplan

Umeå kommun har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Umeå kommun har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan. Umeå kommun har även åtagit sig att leda tematiska grupper och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Umeå kommun kommer att dela information öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Umeå kommun har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Mat och jordbruk

  • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Umeå kommun har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Umeå kommun

Annika Myrén
Utvecklingsstrateg
annika.myren@umea.se

Sidan publicerades