Umeå parkerings AB, UPAB, logotyp

Umeå Parkerings AB i Umeå klimatfärdplan

UPAB, Umeå Parkerings AB, är ett kommunalt bolag med uppdraget att bidra till Umeås framtid genom att se till att parkeringsmöjligheterna utvecklas i samma takt som övriga staden.

Umeå Parkerings AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Umeå Parkerings AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Umeå Parkerings AB kommer att dela information öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Umeå Parkerings AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Välja hållbar uppvärmning
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Umeå Parkerings AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Umeå Parkerings AB

Linda Calmarsso
Hållbarhetskoordinator
linda.calmarsson@upab.se

Sidan publicerades