Vakins logotyp

Vakin i Umeå klimatfärdplan

Vakin, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, är ett kommunalt bolag som ägs av flera kommuner, Umeå, Vindeln och Nordmaling. Vakins uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser.

Vakin har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Vakin har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Vakin kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Vakin har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Mat och jordbruk

  • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Egna kompletterande utmaningar

  • Arbeta systematiskt med energieffektivisering

Hur går det?

Information om vilka förändringar Vakin har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Vakin

Malin Edin
Hållbarhetschef
malin.edin@vakin.se

Sidan publicerades