VNB Byggproduktions logotyp

VNB Byggproduktion i Umeå klimatfärdplan

VNB Byggproduktion är ett privatägt byggföretag verksamt i Umeå med omnejd.

VNB Byggproduktion har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

VNB Byggproduktion har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

VNB Byggproduktion kommer att dela information genom uppföljning av handlingsplan och miljömål.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

VNB Byggproduktion har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom två fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Bygg i klimatsmarta material
  • Bygg bostäder och lokaler som lågenergihus
  • Välja hållbar uppvärmning
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Hur går det?

Information om vilka förändringar VNB Byggproduktion har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

VNB Byggproduktion

Elin Rydh
Projektingenjör
elin.rydh@vnb.se

Sidan publicerades