Volvos logotyp

Volvo i Umeå klimatfärdplan

Volvokoncernen har globalt över 100 000 anställda och produktion i 18 länder. Volvo Group Trucks Operations, Umeå är Volvokoncernens största produktionsenhet av hytter till Volvos tunga lastbilar.

Volvo har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Volvo har åtagits sig att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Volvo kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Volvo har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Välja hållbara godstransporter

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Effektivisera lokalanvändning
  • Välja hållbar uppvärmning

Hur går det?

Information om vilka förändringar Volvo har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Volvo

Patrik Gavelin
Chef Kvalité, Miljö och VPS
patrik.gavelin@volvo.com

Sidan publicerades