Balticgruppen ABs logotyp

Balticgruppen AB i Umeå klimatfärdplan

Balticgruppen är ett Umeå baserat fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter. Bolaget har i dag 45 fastigheter och har varit delaktiga i exempelvis uppförandet av Utopia Shopping och Väven.

Hållbarhet är något som är tydligt integrerat i bolagets kärnverksamhet, där alla ny- och ombyggnationer följer byggregler och energikrav. Balticgruppen AB vill jobba för ett hållbart och attraktivt Umeå.

Balticgruppen har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Balticgruppen AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser samt att delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Balticgruppen AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning och på sina egna kanaler.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Balticgruppen AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

 • Underlätta för lokalt hållbart resande
 • Skifta till hållbar personbilsflotta
 • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor;

Energi och byggd miljö

 • Bygg i klimatsmarta material
 • Energieffektivisera lokaler och bostäder

Konsumtion och cirkulär ekonomi

 • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Kompletterande klimatutmaningar

 • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Egna kompletterande utmaningar

 • Kartlägga vårt klimatutsläpp samt vårt arbete med social hållbarhet.
 • Sätta mål och handlingsplan för klimat och social hållbarhet.
 • Ta framhållbarhetspolicy.
 • Bygga nyproducerade lokaler och bostäder med miljöcertifiering

Hur går det?

Information om vilka förändringar Balticgruppen AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Balticgruppen AB

Susanne Waleij
HR- och kommunikationschef
susanne.waleij@balticgruppen.se

Sidan publicerades