Afrys logotyp

iTid, Umeåkontoret i Umeå klimatfärdplan

iTid grundades 2004 i Luleå, och sedan starten har företaget växt organiskt längs Norrlandskusten. För närvarande finns kontor på fem orter: Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall och Sandviken.

De är specialiserade konsulter inom planering, digitalisering/automatisering, hållbarhetsfrågor och styrning av material-, produktions- och informationsflöden. Att förbättra ligger dem varmt om hjärtat och deras förmåga har bevisats genom att de är bland de mest framstående på området.

iTid, Umeåkontoret har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

iTid, Umeåkontoret har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden, leda tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

iTid kommer att dela information öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

iTid har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom tre fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Bygg i klimatsmarta material
  • Bygg bostäder och lokaler som lågenergihus

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Hur går det?

Information om vilka förändringar iTid, Umeåkontoret har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

iTid, Umeåkontoret

Lars-Erik Lindström
Senior konsult/Verksamhetsutvecklare
Lars-Erik.lindstrom@itid.se

Sidan publicerades