Sveriges lantbruksuniversitets logotyp

Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå klimatfärdplan

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamheter över hela Sverige, huvudorter är Umeå, Uppsala och Alnarp. I Umeå återfinns SLU till största del på på universitetscampus.

Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom tre fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Välja hållbar godstransport

Energi och byggd miljö

  • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Välj hållbar uppvärmning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå

Dimitris Athanassiadis
Docent
dimitris.athanassiadis@slu.se

Sidan publicerades