Tyréns Sverige ABs logotyp

Tyréns Sverige AB i Umeå klimatfärdplan

Tyréns Sverige AB är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad. Företag är verksamma i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien och har 3000 medarbetare.

Tyréns Sverige AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Tyréns Sverige AB har åtagits sig delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Tyréns Sverige AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Tyréns Sverige AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Effektivisera lokalanvändning

Mat och jordbruk

  • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Egna kompletterande utmaningar

  • Sälja hållbara konsulttjänster

Hur går det?

Information om vilka förändringar Tyréns Sverige AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Tyréns Sverige AB

Ulf Wiklund
Affärschef
ulf.wiklund@tyrens.se

Sidan publicerades