Umeå Hamn ABs logotyp

Umeå Hamn AB i Umeå klimatfärdplan

Umeå Hamn AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar hamnens anläggningar såsom kajer, järnvägsspår och kranar.

Umeå Hamn AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Umeå Hamn AB har åtagits sig delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Umeå Hamn AB kommer att dela information genom en beskrivning av den årliga framdriften med avseende på hållbarhetsfrågan i projekten i hamnen

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Umeå Hamn AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Välja hållbar godstransport

Energi och byggd miljö

  • Bygga i klimatsmarta material

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Egna kompletterande utmaningar

  • Utveckla hamnen till att bli elektrifierad

Hur går det?

Information om vilka förändringar Umeå Hamn AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Umeå Hamn AB

Mikael Isaksson
VD
mikael.isaksson@umea.se

Sidan publicerades