Afrys logotyp

Visit Umeå AB i Umeå klimatfärdplan

Visit Umeå AB är ett destinationsbolag som ägs gemensamt av Umeå kommun, UKF och ca 270 företag inom besöksnäring, handel och fastighet. Bolaget arbetar med att utveckla besöksnäringens företag, att skapa reseanledningar samt med att marknadsföra Umeå och Umeåregionen som en attraktiv besöksdestination mot utvalda målgrupper lokalt, nationellt och internationellt.

Visit Umeå AB har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Visit Umeå har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Visit Umeå kommer att dela information genom sin egen webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Visit Umeå har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
  • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Mat och jordbruk

  • Konsumera större andel klimatsmart mat

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Visit Umeå har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Visit Umeå AB

Gabriella Hed Vall
VD
gabriella.hed-vall@visitumea.se

Sidan publicerades