Rapport avbild

Ladda ned minskningslistan längst ned på sidan.

Minskningslistan för förbrukningsvaror

Minskningslistan är ett initiativ inom Umeås klimatfärdplan för att minska användningen av engångsartiklar, spara resurser och minska avfallsmängden. Genom att göra medvetna val vid inköp och sprida kunskap om hållbara arbetssätt, bidrar listan till en bättre miljö och klimat.

Denna guide är utformad för att hjälpa verksamheter och företag i Umeå att bedriva sin verksamhet med god hushållning av resurser. Genom att följa minskningslistan kan användningen av förbrukningsvaror reduceras, vilket i sin tur minskar resursförbrukning, avfallsmängder samt miljö- och klimatpåverkan. Utforska hur du kan implementera dessa hållbara metoder i din verksamhet och bidra till ett mer hållbart Umeå.

Sidan publicerades