Stäng

Om Umeå klimatfärdplan

Umeå klimatfärdplan är vår tids viktigaste satsning. Vi som är företag, organisationer, offentliga och akademiska verksamheter i Umeå kommun måste agera nu och tillsammans arbeta för att skynda på klimatomställningen.

Umeå klimatfärdplan finns för att vi i Umeå måste samarbeta om den lokala klimatomställningen. Många gör redan bra saker men genom att samarbeta om det som är svårt kan vi accelerera klimatomställningen – ingen klarar enskilt att minska utsläppen tillräckligt snabbt och mycket utan att ta hjälp av andra.

Det här är Umeå klimatfärdplan

Umeå klimatfärdplan är två saker på samma gång: dels en sammanställning av vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i Umeå, dels en plattform där vi i Umeå stärker varandra och tillsammans arbetar för klimatomställning i enlighet med Parisavtalet.

Klimatfärdplanen koordineras av Umeå kommun men innehållet skapar vi gemensamt med företag och organisationer som går med.

Utgångspunkten för färdplanen är fem fokusområden där alla i Umeå behövs för att minska utsläppen:

  1. Mobilitet och transporter
  2. Energi och byggd miljö
  3. Konsumtion och cirkulär ekonomi
  4. Mat och jordbruk
  5. Övriga kompletterande åtgärder

Läs och ladda ner hela Umeå klimatfärdplan , 546 kB, öppnas i nytt fönster.

Möjligheterna med en gemensam och lokal klimatfärdplan

  • Få stöd och råd för att minska din organisations klimatavtryck
  • Nätverka och utbyt kunskap och erfarenheter
  • Samarbeta bransch- och sektorövergripande kring stora komplexa omställningar i Umeå
  • Få tillgång till nationella och internationella nätverk genom Klimatkontrakt 2030 med svenska myndigheter och Climate City Contract med EU.
  • Arbeta med tydliga mål och förutsättningar för en gemensam kraftsamling som påskyndar Umeås klimatomställning

Här finns något för alla

Umeå klimatfärdplan är för alla, oavsett hur långt vi har kommit i vårt omställnings­arbete. För företag och organisationer som är i början av sin resa finns möjlighet att få stöd och kunskap, medan den som redan gör mycket kan bidra med sina erfarenheter för att öka omställningstakten i hela Umeå. Alla deltar efter förmåga och behov. Det viktiga är att vi kraftsamlar gemensamt och får med så många som möjligt i Umeås omställning.

Var med och utveckla Umeå klimatfärdplan!

Under 2021 började Umeå kommun arbetet med att formulera en klimatfärdplan för hela Umeås klimat­omställning. Siktet är inställt på ett klimatneutralt Umeå 2040 och en klimatneutral stad 2030. Under 2022 har fler organisationer och företag involverats.

Vi vill att klimatfärdplanen ska ge bästa möjliga stöd och värde för många olika aktörer i Umeå och att vi utvecklar den tillsammans.

Företag, organisationer och offentliga verksamheter kan ansluta till Umeå klimatfärdplan genom att signera en avsiktsförklaring om att arbeta tillsammans för Umeås klimatomställning.

Sidan publicerades