Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Projektledare Linn Alexandersson (till vänster) på planeringsträff hos Ica Nära Blomqvists i Överboda.

Nytt projekt ska stärka butiker på Umeås landsbygd

Umeå kommun har fått ett projekt beviljat från Tillväxtverket för att jobba med att stärka den kommersiella servicen på landsbygden. Vi har träffat projektledaren Linn Alexandersson, landsbygdsfantast och med egna rötter i föreningslivet, för att få veta mer.

Hej Linn! Du har anställts som projektledare för att jobba med att stärka servicen på Umeås landsbygd. Vem är du?

– Jag heter Linn Alexandersson, är 27 år och utbildad kulturgeograf. Med mig i ryggsäcken har jag erfarenhet av att jobba med EU-projekt via Leader, som är en metod för lokal utveckling. Senast kommer jag från föreningslivet där jag haft en anställning under två år i landsbygdsprojektet Mötesplats Stöcke. Som projektledare för det här serviceprojektet ser jag fram emot att jobba operativt tillsammans med engagerade bybor på landsbygden!

Vad handlar det här projektet om?

– Med det här projektet vill vi säkra och stärka den kommersiella servicen på Umeå landsbygd, som är så viktig för lokalsamhället. Genom att jobba tillsammans mellan kommun, butikerna, föreningar och andra utvecklingsgrupper på landsbygden, så hoppas vi på att skapa både kunskap och arbetssätt om hur man kan jobba med serviceutveckling på ett långsiktigt sätt. Vi kommer också fokusera rätt mycket på hur kommunens olika verksamheter kan samverka och samordna sig på bättre sätt internt. Vi vill helt enkelt att Umeå kommun ska bli bättre på att jobba med service på landsbygden!

Vilka är med i projektet?

– Vi har valt att fokusera på orterna Botsmark, Holmön, Sörmjöle och Överboda. Dagligvarubutikerna där har idag kämpigt på olika sätt och svårt att få verksamheten att gå runt. Butikerna är testpiloter i vårt projekt, där vi ska undersöka hur vi tillsammans kan stärka verksamheterna och servicen på varje ort.

Varför är det viktigt att jobba med service på landsbygden?

– Den lokala butiken är inte bara en plats att köpa mat på, utan också en naturlig träffpunkt och identitetsskapare i bygden. Tillgången till service är också viktig för att locka till sig fler boende till platsen. Därför behöver vi vara rädda om de butiker vi har på Umeås landsbygd idag, och tillsammans med byarna titta närmare på hur vi kan stärka dem.

Vad är på gång just nu? Och vad är nästa steg?

– Just nu pratar vi med butikerna, engagerade föreningar och nyckelpersoner om vad som behövs för att stärka servicen på varje ort. Därefter hoppas vi på att i början av 2023 bjuda boende och verksamma i orterna till en träff där de får vara med och tycka till om hur vi tillsammans kan stärka servicen just där. Helt enkelt vad vi ska hitta på för spännande saker i projektet! Vi kommer också ordna gemensamma aktiviteter för pilotbutikerna, exempelvis studiebesök till någon annan landsbygdsbutik som använt nya digitala lösningar för att stärka servicen, eller varför inte butiker som levererar mat och fika till den lokala skolan.

Kort fakta om projektet

  • Går under namnet Lokal samverkan för stärkt service på Umeå landsbygd, förkortas Lokal SamService.
  • Syftar till att stärka den kommersiella servicen på Umeå landsbygd. Med kommersiell service menas dagligvarubutiker, drivmedelstationer, post- och paketutlämning och ombudstjänster.
  • Utgår från orterna Botsmark, Holmön, Sörmjöle och Överboda.
  • Pågår mellan oktober 2022-januari 2024.
  • Finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Tillväxtverket. Totalt har fem kommuner i Västerbotten beviljats samma projektmedel: Norsjö, Malå, Sorsele, Umeå och Vilhelmina kommuner.

Vill du veta mer? Läs mer på projektsidan Öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades