Ica Nära Blomqvist diversehandel i Överboda.

Ica Nära Blomqvist diversehandel i Överboda.

Premiär för lokal handlardag i Överboda

5 december arrangerade kommunen en första lokala handlardag i Överboda. På plats fanns representanter från butiker på Umeå landsbygd och tjänstepersoner från kommunen och Region Västerbotten. Syftet med träffen var att skapa rum för erfarenhetsutbyte, information och inspiration till nytta för butikernas dagliga arbete.

Den lokala handlardagen var den första av sitt slag och gick av stapeln i Överboda. Träffen genomfördes inom ramen för Umeå kommuns pågående serviceprojekt, Lokal samverkan för stärkt service på Umeå landsbygd, som handlar om att stötta och stärka dagligvarubutiker på landsbygden. Tanken är att handlardagen ska bli ett årligt arrangemang till nytta för såväl kommunen som butikerna.

– Att genomföra en lokal handlardag är både ett sätt för oss på Umeå Kommun att lyssna in butikernas behov och samtidigt ge butikerna möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, säger Linn Alexandersson, projektledare.

Från lokalt till regionalt på agendan

På plats i Överboda fanns representanter från butiker på Umeå landsbygd, tjänstepersoner från kommunen och Region Västerbotten samt ordföranden i Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd. Dagen genomfördes i samverkan med Överboda intresseförening som inledde träffen med att berätta om byn och hur föreningen jobbar för att stötta sin lokala butik.

– Vi har bildat arbetsgrupper som jobbar på olika teman för att stärka butiken, exempelvis marknadsföring, aktiviteter och miljön utanför butiken, berättar Inger Rönnberg, kassör i föreningen.

Projektledaren Linn informerade vad som gjorts inom serviceprojektet och vad som är på gång härnäst. Tomas Jonsson från Region Västerbotten presenterade vilka stöd butikerna kan söka, samt hur arbetet med det regionala serviceprogrammet ser ut. Serviceprogrammet är regionens verktyg för att samordna och prioritera ekonomiska stöd och insatser inom kommersiell service i serviceglesa områden. Tomas berättade att målet är ett nytt serviceprogram våren 2024 och att han ska försöka besöka så många butiker i länet som möjligt för att samla på sig inspel.

Min förhoppning var att höra hur andra butiker jobbar och hur föreningar organiserar sig för att stötta sina lokala butiker. Här är Överboda ett gott exempel

Med på plats fanns även Mia Blomberg från Miljö- och hälsoskydd på Umeå kommun, som berättade om möjligheten för butiker att få kostnadsfri rådgivning kring energieffektivisering – ett erbjudande som flera butiker nappade på.

Under träffen gavs också utrymme för butikerna att diskutera aktuella frågor i mindre temagrupper. Några valde att prata om hybridlösningar och köptrohet, andra tog chansen att diskutera regionens stödkriterier.

– Min förhoppning var att höra mer om hur andra butiker jobbar och hur föreningar organiserar sig för att stötta sina lokala butiker. Här är Överboda verkligen ett gott exempel, säger Tomas Andersson från Ica Bodbyn.

Många idéer framåt

Under träffen tog kommunens representanter chansen att fråga butikerna hur kommunens stöd kan bli ännu bättre. Ett önskemål handlade om att arrangera fler aktiviteter till nytta för butikerna, exempelvis tematräffar med fokus på olika områden som elladdning, hemsändningsbidrag eller liknande. En annan viktig fråga som diskuterades var hur kommunen kan föra dialog med butikerna och lyssna av deras behov på ett långsiktigt och kontinuerligt sätt, utöver en lokal handlardag.

– Vi fick med oss många kloka tankar om hur vi kan stötta butikerna på fler sätt. Vi behöver säkerställa en kontinuerlig dialog över tid och som inte står och faller på ett par enskilda tjänstepersoner, säger Linn Alexandersson.

Träffen avrundades med en god sopplunch tillagad av Överboda intresseförening följt av ett studiebesök hos Ica Nära Överboda. Sammanfattningsvis blev dagen uppskattad och Linn ser fram emot att arrangera fler handlardagar framöver. Varje år på en ny plats och i armkrok med en ny lokal värdförening.

– Den här dagen var ju den första av sitt slag, så tills nästa år får vi fila på upplägget så att det blir ännu bättre. Men att göra det i samverkan med föreningslivet är viktigt, för det är oftast föreningarna som driver utvecklingsfrågorna i bygden, förklarar hon.

EU-logon

Kontakt

Linn Alexandersson
Projektledare
090- 16 66 87
linn.alexandersson@umea.se

Sidan publicerades