Två personer står och tittar på mat i en butik.

Butiksrepresentanten Marie pratar med en kund på Ica Nära, Överboda.

Serviceprojekt skapar engagemang i Överboda

Hybridlösningar, paketskåp och ett ökat sortiment av lokalproducerat i butikerna. Det är några av alla saker som lokala aktörer från Botsmark, Holmön, Sörmjöle och Överboda tittar på tillsammans med Umeå kommun i ett gemensamt serviceprojekt. Vi har pratat med projektledare Linn Alexandersson och Inger Rönnlund från Överboda intresseförening för att höra om allt spännande som händer i Överboda.

Hej Linn! Nu har serviceprojektet pågått i cirka 8 månader, vad tycker du så här långt och vad har ni gjort hittills?

– Det är fantastiskt roligt! Service på landsbygden är en het potatis och det märks. Många lokala butiker har det tufft nu med stigande priser och ökade energikostnader. Men jag ser också många möjligheter! Allt fler butiker blir hybrider, det vill säga delvis obemannade under vissa tider på dygnet. Det kan ge minskade personalkostnader och större tillgänglighet och service. Det är något vi tittar lite extra på i vårt projekt.

Hittills har vi lagt mycket tid på att träffa butikerna, föreningar och boende för att få bättre koll på hur behoven, utmaningarna och möjligheterna ser ut på varje ort. Det orterna har gemensamt är önskemål om paketskåp, att titta på hybridlösningar och att kunna leverera frukt och grönt till byns skola.

Vad betyder det lokala engagemanget för butikerna och för projektet?

– Det betyder allt! Att boende och verksamma handlar i butikerna är grundläggande för att butikerna ska gå runt. Men att det dessutom finns lokala krafter som lägger mycket ideell tid på att stärka butikerna på fler sätt är fantastiskt bra. I vårt projekt är samverkan med hela lokalsamhället en nyckelfaktor för den lokala förankringen, vilket är en förutsättning för att vi ska lyckas med förändring. Det vill säga, att stärka servicen på lång sikt.

Inger, du sitter i styrelsen för Överboda Intresseförening. Vad händer i Överboda just nu?

– Vi har haft en workshop i början av januari med väldigt bra uppslutning, det fanns nästan inte tillräckligt många stolar till alla! Utifrån vad som kom fram under workshopen bildade vi fem arbetsgrupper som fokuserar på marknadsföring av butiken, att öka det lokalproducerade sortimentet, att skapa en trivsam uteplats utanför butiken, planera aktiviteter som kan stärka butiken och undersöka hur kollektivtrafiken kan förbättras.

Till mångas stora glädje har Överboda dessutom fått en fungerande bränslepump igen, efter att ha varit utan i flera år. Det är något som butiksägaren Sven jobbat engagerat, passionerat och målmedvetet med under en längre tid.

Vilken nytta tror du projektet kan göra för Överboda?

– Vi i intresseföreningen har i över ett års tid engagerat oss i det kommande generationsskiftet i byns affär, för att stötta och hjälpa så att affären får vara kvar i byn. Samarbetet i serviceprojektet har tillfört mycket ny energi, nya infallsvinklar och en tydlig väg in till Umeå kommun via projektledaren Linn och hennes nätverk. Tillsammans kan vi göra ännu mer för butiken och byn!

Korta fakta om projektet

Projektet

  • går under namnet Lokal samverkan för stärkt service på Umeå landsbygd, förkortas Lokal SamService
  • Det syftar till att stärka den kommersiella servicen på Umeå landsbygd. Med kommersiell service menas dagligvarubutiker, drivmedelstationer, post- och paketutlämning och ombudstjänster
  • utgår från orterna Botsmark, Holmön, Sörmjöle och Överboda
  • pågår mellan oktober 2022 och februari 2024
  • finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Tillväxtverket. Totalt har fem kommuner i Västerbotten beviljats samma projektmedel: Norsjö, Malå, Sorsele, Umeå och Vilhelmina kommuner.

Vill du veta mer? Läs mer på sidan projekt på landsbygden.

EU-logotyp
Sidan publicerades