Illustration som visar vuxenutbildningens nya lokaler.

Vuxenutbildningens nya lokaler. Illustration: Link Arkitektur.

Nya lokaler för vuxenutbildningen

I dag har vuxenutbildningen verksamhet på Mossvägen på Berghem. I anslutning till de nuvarande lokalerna byggs nu en ny byggnad. Det gör att vuxenutbildningen som i dag är utspridd kan samlas på en plats i nya lokaler särskilt anpassade för verksamheten.

Lokalerna rymmer både klassrum och särskilda rum anpassade för distansundervisning. Det planeras också för studieytor i form av lärcentrum som alla som studerar på Komvux eller Yrkeshögskola kan använda samt studie-och yrkesvägledning, antagningsfunktion och ledning för Komvux och Yrkeshögskola.

Den nya byggnaden byggs med en stomme av trä vilket minskar klimatpåverkan. Enligt tidplan börjar lokalerna byggas hösten 2023 och ska kunna användas hösten 2025.