Vasagatan

Vasagatan ska rustas upp och bli ett sammanhållet stråk mellan Operaplan vid Norrlandsoperan ner till Årstidernas park vid Umeälven. Upprustningen är uppdelad i etapper utspritt under flera års tid där vissa etapper kräver större om­byggnationer och andra etapper kräver mindre åtgärder.

Målet med projektet är att Vasagatan ska bli ett attraktivt gaturum där nya delar tillförs, samtidigt som vi rustar upp gatan och det vatten- och avloppssystem som ligger där. Syftet är att Vasagatan ska upplevas som ett tryggt, trevligt och inbjudande stråk.

Följ det löpande arbetet med Vasagatan och prenumerera på nyheter/uppdateringar kring projektet via undersidan "Aktuellt just nu".

Prenumerera på information

Vill du prenumerera på information om arbetet på Vasagatan? Som prenumerant får du ett mejl när det händer något nytt. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig för prenumeration samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka information om händelser på Vasagatan.

Läs mer om behandling av din mejladress och dina rättigheter

Tekniska nämnden, Umeå kommun, är personuppgiftsansvarig.

Hantera prenumeration

Ny utformning med fotgängare i fokus

Till att börja med kommer vi att bygga om gaturummet mellan Skolgatan och Storgatan med början i september-oktober 2023. Gatan kommer att få en ny utformning där fotgängarna är i fokus. Vår önskan är att utformningen ska bjuda in till ett större flöde av fotgängare och cyklister och en minskning av fordon. Målet är att gatan ska upplevas vara på de gående och cyklandes villkor.

Det planeras för

  • fler cykelparkeringar
  • ny belysning
  • gröna volymer med träd (vi bevarar de befintliga träden där det är möjligt och planterar en del nya träd och buskar i mark och i upphöjda planteringar)
  • nya sittplatser tillkommer tillsammans med lite rörelselek.

Arkeolog övervakar fornintressant område

Vasagatan ligger inom ett fornminnesintressant område vilket innebär att Länsstyrelsen har gett kommunen tillstånd till grävarbeten med villkoret att grävningen ska övervakas av arkeolog. Detta medför att det är svårt att förutsäga hur lång tid schaktarbetet i respektive etapp kommer att ta. Beroende på eventuella fynd i marken kommer arbetet att stoppas så att dokumentation av fynden kan göras innan arbetet kan fortsätta. Västerbottensmussets arkeologer kommer att övervaka grävarbetena.

Arbetets genomförande

Byggarbetet startar vecka 39 och beräknas vara klart i slutet på hösten 2024.

Mark- och ledningsarbeten kommer att utföras under 2023. Under våren och hösten 2024 kommer arbetena med ytskikten att genomföras, så som plattläggning, sittytor mm.

Ombyggnationen av Vasagatan kommer att utföras i kortare etapper för att underlätta för trafiken på gatan.

Grävarbetet för varje etapp planeras ta mellan 4-6 veckor med reservation för förlängning.

Håll dig uppdaterad genom att följa Umeå kommuns webbsida om Vasagatan-projektet. Där fyller vi fortlöpande på med ny information när vi har den.

Etapper

Ombyggnationen av Vasagatan kommer att utföras i kortare etapper för att underlätta för trafiken på gatan.

Start etapp 1A under vecka 39. I denna etapp ska nya vatten - och avloppsledningar läggas. En eller ett par veckor efter det påbörjas arbetet på etapp 1B. När ledningsarbeten och markarbetena för dessa två etapper är klara påbörjas etapp 2 och när den är klar etapp 3, 4, 5 osv.

Grävarbetet för varje etapp planeras ta mellan 4-6 veckor med reservation för förlängning.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Gatuvy från Storgatan till Vasaplan. Klicka på bilden för att förstora.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Gatuvy från Vasaplan till Storgatan. Klicka på bilden för att förstora.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Gatuvy från Storgatan till Vasaplan. Klicka på bilden för att förstora.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.Förstora bilden

Gatuvy från Vasaplan till Storgatan. Klicka på bilden för att förstora.

Sidan publicerades www.umea.se/vasagatan