Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Den gröna streckade linjen visar gång- och cykelvägens nya sträckning.

Uttervägen, mot Himlastigen

Umeå kommun bygger en ny sträckning för gång- och cykelvägen mellan Himlastigen och Uttervägen.

Gång- och cykelvägen flyttas för att ge plats åt nytt gruppboende, se detaljplan Sandlådan 1. Arbetena omfattar nybyggnad av gång- och cykelväg med belysning och fjärrvärme.

Arbetet påbörjades vecka 46 och pågår fram till och med vecka + 2024.

I mars 2024 planeras bygget med nytt gruppboende starta, på tomten bredvid gång- och cykelvägen.

Sidan publicerades