Bilden visar omfattningen av sträckan för ombyggnad samt nytt läge busshållplatser längs Järnvägsgatan.

Centralgatan i Holmsund byggs om mellan Svedbergsgatan och Järnvägsgatan

Från mitten av november och fram till senhösten 2024 kommer Umeå kommun att förbättra delar av Centralgatan, i Holmsund. I samband med det projektet kommer Vakin att byta ut vatten- och avloppsledningar. Gatan kräver också en renovering vilket utförs samtidigt med en delvis ny utformning och med ny belysning.

I detta projekt kommer vi använda oss av Umeå mark och VA som entreprenör.


Projektet kommer att delas in i tre etapper:
• Etapp ett: Byte av vatten och avloppsledningar mellan Industrigatan och Järnvägsgatan. Busshållsplatsen flyttas.
• Etapp två: Byte av vatten och avloppsledningar mellan Industrigatan och
Svedbergsgatan.
• Etapp tre: Bygger vi klart vägen, gatubelysning och asfaltering.

Störningar

Under arbetet kommer störningar att uppstå, både vad gäller buller från entreprenadmaskiner och framkomlighet. Det blir främst begränsningar i framkomligheten för fordonstrafik längs Centralgatan. Under tiden kommer trafik att ledas om.

Under arbetets gång kommer det att bli kortare planerade vattenavstängningar, dessa kommer att aviseras via SMS minst 24 timmar innan. För att kontrollera att ditt telefonnummer fi nns med i vårt system eller om du villa ha mer information se mer på vakin.se/SMS.


Busshållplatser inom projektområdet kommer att flyttas till järnvägsgatan.

Kontakt

Vid frågor, kontakta:

Projektledare Umeå kommun, gator och parker:

Donald Näs, 070-622 45 70

donald.nas@umea.se

Projektledare Vakin:

Linda Liljeblad, 073-064 90 90

linda.liljeblad@vakin.se

Entreprenör:

Umeå Mark & VA AB

Platschef Tomas Eriksson, 090-14 93 35

tomas@umvumea.se

Sidan publicerades www.umea.se/nygatan