Skiss som visar Nygatan som den ska se ut när den är färdigbyggd, med björkallé och fokus på fotgängare och cyklister.

Skiss som visar hur Nygatan kommer att se ut när den är färdigbyggd. Bland annat flyttas gång- och cykelvägen från den ena sida av gatan till den andra. Illustration: Tyréns.

Nygatan med gång- och cykelväg byggs om

Umeå kommun bygger om gata och ledningssystem längs Nygatan. Gång- och cykelvägen flyttas till den norra sidan av gatan för att främja ett tydligare, säkrare och sammanhållet gång- och cykelstråk genom centrala Umeå. Nygatan är en vältrafikerad cykelväg och under byggperioden är cykeltrafiken fortsatt möjlig längst gatan.

Bygget startar i månadsskiftet april/maj och beräknas vara färdigt under 2024.

Under ombyggnationen ska bland annat vatten- och avloppsledningar som går genom området bytas ut och fjärrvärmeledningar ska åtgärdas.

Björkar ersätts med nya

För att göra det krävs det djupa schakt långt ner i de befintliga björkarnas rotzoner. Det ger svåra skador på träden, vilket i sin tur leder till säkerhetsrisker.

Därför har de befintliga björkarna längs Nygatan tagits bort.

I dag är också framkomligheten för gångtrafikanter bitvis bristfällig med ojämn gångyta, delvis beroende på trädrötter som bryter upp mot markbeläggningen och skapar ojämnheter. Att de bryter upp mot ytan beror på att trädens rötter inte har tillräcklig jordvolym med porositet. Täta överbyggnader till väg- och gångbana gör att rötterna tränger sig upp till de övre lagren och plattläggningen för att hitta syre och vatten.

En del i ombyggnationen är därför att anlägga skelettjordar och luftningsbrunnar för att möjliggöra långsiktigt hållbar miljö för träden och minimera risken att i förtid behöva bygga om gatan igen.

När ombyggnationen går mot sitt färdigställande planterar vi 51 stycken nya stora björkar längs Nygatan: Betula pendula "Splendor White". De ska stå glesare än den gamla allén för att ge träden bättre utrymme.

Arbetets genomförande

Under arbetets gång blir det kortare planerade vattenavstängningar, dessa aviserar vi via SMS minst 24 timmar innan. För att kontrollera att ditt telefonnummer finns med eller om du vill ha mer information läs mer på www.vakin.se/SMS.

I byggprojekt kan det ibland inträffa oförutsedda händelser som gör att vi måste stänga av vattnet omedelbart. Ta därför som vana att under projekttiden ha en karaff (eller liknande) med vatten i kylen.

Håll dig uppdaterad genom att följa Umeå kommuns webbsida om Nygatan-projektet. Där fyller vi fortlöpande på med ny information när vi har den.

Frågor och svar om Nygatan

Vi har samlat frågor och svar om Nygatan under Kommunen svarar. Där hittar du de vanligaste frågorna om ombyggnationen: umea.se/kommunensvarar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på information

Vill du prenumerera på information om arbetet på Nygatan? Som prenumerant får du ett mejl när det händer något nytt. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig för prenumeration samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka information om händelser på Nygatan.

Läs mer om behandling av din mejladress och dina rättigheter

Tekniska nämnden, Umeå kommun, är personuppgiftsansvarig.

Hantera prenumeration
Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Karta som visar vilken del av Nygatan som byggs om.

Kontakt

Vid frågor, kontakta:

Projektledare, Umeå kommun

Donald Näs, 090-16 68 03, donald.nas@umea.se

Arbetsledare, Nåiden Infra
Reine Vallrud, 070-310 87 75, reine.vallrud@naideninfra.se

Entreprenadingenjör, Nåiden Infra
Julia Granath, 070-345 84 87, julia.granath@naideninfra.se

Sidan publicerades www.umea.se/nygatan