Klicka för större bild

Ombyggnad av gata samt vatten och avlopp för Kvarnvägen

Umeå kommun bygger om gata samt vatten och avlopp för Kvarnvägen. Bygget sträcker sig från Storgatan till Härads­vägen. Vakin lägger nya ledningar från Storgatan ned till pumphuset i kanten av Lundåkern. Bygget startar i mitten av november 2022 och ska vara klart i sin helhet till månadsskiftet juni–juli 2024.

Byggstart

Gång- och cykelvägen från Häradsvägen till Kvarnvägen vid Lundabron påbörjas i mitten på november och är den första av vägombyggnationerna som görs.

Avverkning av den skog som ska tas ned påbörjas under första delen av november. Dessa arbeten planeras ta tre dagar och kommer innebära avstängningar av intilliggande vägar då avverkning kräver en så kallad skyddszon på 70 meter. Området för avverkning ligger längs befintlig gång- och cykelbana fram till Häradsvägen och vid Lundåkern i slänten upp till Kvarnvägen.

Vatten- och avloppsarbeten

I mitten av december påbörjas arbeten med vatten och avlopp då en provisorisk pumpledning mellan västra Brinkvägen och pumpstationen byggs. Därefter kan grävningen för vatten och avlopp påbörjas med start i höjd med Kvarnbron. Planerad tid för detta är mitten av januari 2023 fram till hösten 2023.

Trafik

Tillfälliga parkeringar för boende kommer att ordnas vid behov. Dessa planeras att anläggas på ytan vid Kvarnvägen 2A och märks ut av anlitad entreprenör.

Trafik för utryckningsfordon längs Kvarnvägen kommer att vara möjlig, men Kvarnvägen stängs för vanlig trafik under vissa av grävarbetena.

Prenumerera på information

Vill du prenumerera på information om arbetet på Kvarnvägen? Som prenumerant får du ett mejl när det händer något nytt. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du registrerar dig för prenumeration samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka information om händelser på Sandbäcken.

Läs mer om behandling av din mejladress och dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden, Umeå kommun.

Hantera prenumeration
Sidan publicerades www.umea.se/kvarnvagen