Det förslag som tagits fram för hur Storgatan kan utvecklas.

Det förslag som tagits fram för hur Storgatan kan utvecklas.

Framtidsgatan Storgatan

Storgatan ingår i projektet Framtidsgatan som är kommunens satsning på att med enkla åtgärder göra gator till trevligare platser. I projektet tas strategier och modeller fram för att med enkla medel kunna omvandla gator till mer inbjudande platser som kan användas på fler sätt än idag. En del av Storgatan och Västra Esplanaden ingår i projektet. Den sträcka av Storgatan som ingår är från Hovrättsgatan fram till Renmarkstorget.

Tankar och idéer för Storgatan

Under projektet har det funnits möjlighet att lämna synpunkter om Storgatan. Konsultfirman Spacescape tog sedan fram ett förslag som det varit möjligt att tycka till om. Utifrån de synpunkter som kommit in på förslaget planeras mindre ombyggnationer av gatan i slutet av våren 2023.

Du kan se förslaget i bilden ovan och ta del av de synpunkter som kommit in på webbsidan Framtidsgatan Storgatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Smarta gator runt om i Sverige

Projektet Framtidsgatan är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator och finansieras av Vinnova, verket för innovationssystem. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och sorterar under Näringsdepartementet. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Utöver Umeå medverkar även Göteborg och Stockholm i projektet.

Sidan publicerades www.umea.se/storgatan