Skiss som visar den del av Storgatan som förändras. Det finns bland annat en cykelbana, mer grönska och markmålningar i grönt och blått.Förstora bilden

Skiss som visar den del av Storgatan som förändras. Det finns bland annat en cykelbana, mer grönska och markmålningar i grönt och blått.

Framtidsgatan Storgatan

Storgatan ingår i projektet Framtidsgatan som är kommunens satsning på att göra gator till trevligare platser med hjälp av invånarnas tankar och idéer. Den sträcka av Storgatan som ingår är från Hovrättsgatan fram till Renmarkstorget.

Grönska, sittplatser och cykelbana

Gatan har byggts om utifrån de synpunkter som kom in från Umeåborna hösten 2022. Vid sidan av gatan står urnor i cortenplåt och delar av gatan har målats i grönt och blått. En ljusinstallation som en stjärnhimmel ska sättas upp över gatan, likt den som brukar vara över Rådhusesplanaden under Höstljus. Storgatan har också fått en cykelbana som går från Renmarkstorget till Västra Esplanaden. På andra sidan Västra Esplanaden blir det en gång- och cykelbana som går fram till Hovrättsgatan. De förändringar som gjorts av gatan ska utvärderas för att se om och vad som ska tas bort eller vara kvar.

Smarta gator runt om i Sverige

Projektet Framtidsgatan är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator och finansieras av Vinnova, verket för innovationssystem. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och sorterar under Näringsdepartementet. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Utöver Umeå medverkar även Göteborg och Stockholm i projektet.

Sidan publicerades www.umea.se/storgatan