Stadsdelsdialog Berghem och Fridhem

Hösten 2019 genomförde Umeå kommun en stadsdelsdialog. Nedan finns ett kort referat från dialogmötet för Berghem och Fridhem. På kartan kan du se samtliga synpunkter som kommit in i dialogen.

Återkoppling - Såhär gick snacket på Berghem/Fridhem

De flesta Berghemsbor verkar älska sin stadsdel, fina beskrivningar av området haglade när vi under torsdagen träffade invånare utanför ICA Berghem. Det många lyfte som de största fördelarna är lugnet samtidigt som det är nära till allt; service, universitetet, jobbet, stan och naturen. Just närheten till naturen är något som är extra tydligt och då framför allt Stadsliden (Gammliaskogen), men även Mariehemsängarna och Nydala nämndes. En viktig mötesplats för varierade målgrupper är Pub Rött.

Det Berghemsborna vill se i framtiden är ett utvecklat lokalt centrum med större utbud av service, som café, restauranger, större matbutik, bibliotek och vårdcentral samt samlingslokaler. Behov av idrottsmöjligheter för barn och unga var något som många tog upp, som en reaktion på byggande av förskola på grusplanen/isbanan vid Berghems­skolan. Många idéer på hur Stadsliden kan utvecklas i framtiden framkom, bland annat större utegym, hundrastgård, mountainbike­slingor med mera. Det finns även potential att stadsdelen utvecklas ihop med universitetet och dess avknoppnings­verksamheter.

Behovet av mer varierade boendeformer uppkom, där man gärna önskar fler (billiga) hyresrätter, för att få en mer blandad befolkning både socioekonomiskt och åldersmässigt. Trafiksituationen är något som kan förbättras, bland annat möjligheten att cykla genom området samt busstrafiken (linje 7).

På Berghem pratade vi med ett 50-tal personer, med en viss överrepresentation av unga vuxna 20–30 år.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla er som delade med er av lokalkunskap om Berghem/Fridhem!

/ Daniel Lindström, samhällsplanerare

Synpunkter som kommit in via dialogkartan

Zooma in för att se synpunkter på Haga och Sandbacka.

Sidan publicerades