Stadsdelsdialog Haga och Sandbacka

Hösten 2019 genomförde Umeå kommun en stadsdelsdialog. Nedan finns ett kort referat från dialogmötet för Haga och Sandbacka. På kartan kan du se samtliga synpunkter som kommit in i dialogen.

Återkoppling - Såhär gick snacket

På torsdag eftermiddag den sista oktober packade vi cykeln och begav oss mot dagens destination, i hjärtat av Haga – stadsdelen mellan stadion och staden. Utanför matbutiken mötte vi en jämn ström av boende på Haga och Sandbacka och med drygt 70 samtal kan vi konstatera att stadsdelen för de boende ligger varmt om hjärtat. Haga och Sandbacka menar de flesta unikt för dess karaktär och inte minst ”läget, läget, läget”.

Att hitta platser som de inte trivs på visade sig vara en utmaning, de trivsamma platserna finns däremot i överflöd. Särskilt uppskattade guldkorn är Stadsliden och skogen mot I20 som naturliga resurser för rekreation. Parkerna, med Hagaparken och Sandaparken som särskilt värdefulla tillgångar, erbjuder mötesplatser att strosa och umgås i men rymmer också förbättringspotentialer i form av innehåll och utsmyckning – även goda ting kan göras bättre! Rörelsen kring stadsdelscentrumet uppskattas, även om vissa menar att framtiden gärna får bjuda på ett större utbud av butiker och service.

Andra önskemål för Haga i framtiden är en mer tillgänglig offentlig service och utökad kollektivtrafik som bättre svarar mot vissa behov. För att satsa på unga önskas bland annat ungdomsgård, uteaktiviteter som engagerar i likhet med aktivitetsytan utanför arenan. De som bor här vill gärna bo kvar ifall att livs- eller familjeförhållanden förändras, så olika typer av boenden i form av storlekar, ägande respektive hyra och seniorboenden vore värdefulla tillägg.

Vänliga hälsningar

/ Emil Sandström, planerare

Synpunkter som kommit in via dialogkartan

Zooma in för att se synpunkter på Haga och Sandbacka.

Sidan publicerades