Stadsdelsdialog Östra stadsdelarna

Hösten 2019 genomförde Umeå kommun en stadsdelsdialog. Nedan finns ett kort referat från dialogmötet för Ålidhem och Carlsområdet.

Ålidhem – den hittills mest välbesökta dialogen!

En mulen och småregning eftermiddag utanför Ålidhems centrum fick vi i dialogteamet fina samtal med drygt 80 engagerade personer. Det var ett jämnt flöde människor med tonvikt på unga personer och få i åldrar över 50 år. Antalet män var betydligt fler än kvinnor.

Det samlade intrycket var att Ålidhemsborna trivs väldigt bra i sin stadsdel. Många pratade varmt om den sociala gemenskapen och härliga stämning som finns på Ålidhem. Det bästa med att bo på Ålidhem är att allting finns; matbutiker, kulturutbud, restauranger, nattklubb och idrottsföreningar.

Klossen och Ålidhems centrum är tydliga mötesplatser som många uppskattar. Ålidhems centrum var också den plats som överlägset flest pekade ut på kartan. Mestadels som en plats man trivs på men även som en plats som kan behöva rustas. Även närheten till universitetet och centrum uppskattas stort. Medan boende i andra stadsdelar som Teg och Fridhem/Berghem ofta beskrev att det ”var nära till allt” sa Ålidhemsborna i stället att ”här finns allt”. Och just närheten till service var det flest uppgav sig skulle sakna mest om de skulle flytta från sin stadsdel följt av det sociala med vänner och grannar. Man lyfte också att man skulle sakna naturen, det egna hemmet, mötesplatserna i utemiljön, den speciella stämningen samt studenterna.

De viktigaste ideella aktörerna på Ålidhem kopplas till Klossen där ett enormt antal verksamheter koncentreras. Boende lyfte även Kvartersrådsföreningarna som viktiga för social sammanhållning. Här lär man känns människor via de aktiviteter som ordnas.

Åldihem i framtiden

När det gäller önskemål för framtiden handlade det om att rusta mötesplatser i utemiljön som parker och grönt vid Ekonomi- och Socionomstråket. Flera hade önskemål om ytterligare lekplatser samt belysning. Platser som är mörka och känns otrygga markerades. Även ställen för ungdomar var något flera lyfte som önskemål för framtiden. Många valde att märka ut sitt eget hem som en plats de trivs på. Många kunde inte ange en plats de inte trivs på med kommentarer som ”allt är bra”. En ung man tyckte att fler borde få veta om Umeå och Ålidhem; ”Umeå behöver bli känd/bäst på något”. Detta något skulle gärna kunna vara något som kopplade till någon ungdomsaktivitet på något sätt. Andra förslag handlade om en vegetarisk indisk restaurang, café, helgöppet apotek, radhus, utegym och många ideer kopplat till en hållbar livsstil som stadsodling, fler cykelställs och U-bike stationer, mer stadsodling och solceller, bilfrihet samt gärna tydligare var man får cykla och var man får gå.

/Sandrine Rivoire, mark och exploateringsingenjör

Carlsområdet - såhär gick snacket på Strömpilen

Torsdag 17 oktober ställde dialogcykeln kosan mot Strömpilen för att föra dialog med boende på Gimonäs och i Carlsområdet. Den kalla regniga dagen räddades av att teamet och hela cykeln välkomnades in på ICA Maxi där vi fick föra samtal med besökare i förbutikens värme. Det blev även samtal med bland annat boende på Sofiehem, Ålidhem, Tomtebo men även Holmsundsbor.

Fler än 50 personer valde att lämna sina synpunkter, hälften män, hälften kvinnor. De allra flesta var över 50 år och endast enstaka under 25 år.

Närheten till älven och naturen är viktig för närboende och flera valde att märka ut sitt hem för platser man trivs bäst. För Gimonäsbor fungerar Strömpilen som närservice och gång- och cykelbron över till Strömpilen uppskattas. Utan den skulle infrastrukturen med järnväg och Holmsundsvägen utgöra en enorm barriär. Flera identifierade Sofiehemsdammen och de omgivande vägarna som platser där de inte trivs. Boende på Sofiehem noterar att mötesplats saknas och föreslår att parkstråket från skolan mot älven utvecklas. Ett flertal diskussioner handlade om den problematiska trafiksituationen på Tomtebovägen.

Det man framför allt skulle sakna om man skulle flytta från sin stadsdel var naturen följt av ”det sociala” med grannar eller vänner och tryggheten. Önskemål för framtiden var till exempel mer grönt och att grönområden är bättre underhållna och att fler typer av boende fanns på Carlshem för den dag behov finns att flytta till något annat. Någon annan tycker att Carlshem är bra som det är och har inget att önska för framtiden. Boende på Sofiehem nämnde att man önskade tillbaka busslinje 6. Flera boende på Tavleliden önskar kollektivtrafik i framtiden. Övriga idéer handlade om stadsodling och möjligheter att bygga gemenskap genom att skapa plats för olika lokala kulturella initiativ där personer som vill och har kunskap inom olika områden kan dela med sig. När det gäller Ålidhem fanns önskemål om en grafittivägg, belysning i Ålidhemsskogen samt att Ålidhems centrum inte bara skulle vara för studenter. Trafiksituationen på Tomtebovägen hoppas få sig en lösning i framtiden liksom att kollektivtrafik trafikerar Tavleliden.

Ett stort tack till alla er som delgav synpunkter och inte minst till ICA Maxi som ordnade att de fina samtalen fick föras inomhus i värmen.

/Pernilla Helmersson, samhällsplanerare

Synpunkter som kommit in via dialogkartan

Zooma in för att se synpunkter för Ålidhem och Carlsområdet.

Sidan publicerades