Stadsdelsdialog Tegsområdet

Hösten 2019 genomförde Umeå kommun en stadsdelsdialog. Nedan finns ett kort referat från dialogmötet för Tegsområdet. På kartan kan du se samtliga synpunkter som kommit in i dialogen.

Återkoppling - Såhär sa Tegsborna vid dialogträffen

Generellt var det bra stämning och trevliga samtal. Många samtal handlade om hur efterlängtad omvandling av gamla E4 är. När Västra länken är klar kommer omvandlingen av gamla E4 minska barriären och skapa ett sammanhållet Tegs centrum. Samtidigt lyfte många att det är tråkigt att det i sin tur ger påverkan på elljusspåret som kommer att behöva dras om vid vattentornet, på grund av byggandet av Västra länken. Annat som uppskattas är närheten till stan och all service, men också närheten till naturen. Specifika platser som är uppskattade i området är Bölesholmarna, Ishallen och Bölekläppens rekreationsområde. Många andra lokala pärlor pekades ut som viktiga för närområdet.

Det Tegsborna gärna ser mer av i framtiden är olika typer av idrottsanläggningar samt utvecklade grönområden och parker. Andra synpunkter för framtiden handlade om en mer blandad befolkning, fler äldreboenden och mer fokus på kommunens kärnverksamhet.

Vissa samtal handlade om problematiska trafiksituationer på många ställen. Otrivsamma platser som nämndes var bland annat industriområdena samt på kvällarna mörka platser och stråk. Åsikterna om Avion gick tydligt isär, med kommentarer alltifrån fantastiskt till fruktansvärt.

Aktörer i stadsdelen som nämndes viktiga för sammanhållning lokalt var de aktiva idrottsföreningarna, den mycket omtyckta PRO-föreningen samt kyrkan med aktiviteter för barn men även andra grupper.

Vi pratade med cirka 60 personer i varierande ålder och kön.

Slutligen vill vi rikta ett stort TACK till alla er som delade med er av lokalkunskap om Teg/Böleäng!

/ Hanna Jonsson, samhällsplanerare

Synpunkter som kommit in via dialogkartan

Zooma in för att se synpunkter på Tegsområdet.

Sidan publicerades