Stadsdelsdialog Tomtebo och Tavleliden

Hösten 2019 genomförde Umeå kommun en stadsdelsdialog. Nedan finns ett kort referat från dialogmötet för Tomtebo och Tavleliden. På kartan kan du se samtliga synpunkter som kommit in i dialogen.

Återkoppling från dialogträffen

Under onsdagseftermiddagen 6 november samtalade vi med ett 50-tal boende i området kring Tomtebo och Tavleliden. Utanför mataffären, som av flera belystes som ett värdefullt tillskott på senare tid, handlade samtalen om närområdets kvaliteter och möjliga förbättringspotentialer.

Relativt många nämner också det faktum att de uppskattar den känsla av granngemenskap de har med många personer man känner igen i olika sammanhang. Närheten till, och kvaliteten på, naturmiljöerna sticker ut som något många skulle sakna ifall de flyttade – mer än varannan person värderade just naturen högt. Nydalasjön med närområde betonas som en särskilt viktig resurs, en plats dit folk vallfärdar för såväl aktivitet som paus i vardagen.

Stadsdelens förbättringspotential ligger i att underlätta det vardagliga resandet, bland annat trafiksituationen på Tomtebovägen är något som många pratar om. Därtill upplevs Nornaplatsen inte fylla funktionen av en central offentlig mötesplats, utan skulle med fördel kunna fyllas med mer funktioner för att liva upp. Det händer och byggs mycket på Tomtebo och man är överlag mån om att värdena i närmiljön säkras, samtidigt som många boende är positivt inställda till att nybyggnationer kan bidra till att komplettera med sådant som saknas – såväl utvecklade entréer som stråk genom naturen är önskemål om hur det kan förbättras, utvecklade offentliga platser att mötas på ett annat och service som tillvaratar det sjönära läget är ett tredje exempel på önskemål för framtiden. Sammantaget blev det tydligt att boende här är förtjusta i sin stadsdel – oavsett om man är nyinflyttad eller har bott här länge och känner krokarna utan och innan.

/ Emil Sandström, samhällsplanerare

Synpunkter som kommit in via dialogkartan

Zooma in för att se synpunkter på Tomtebo och Tavleliden.

Sidan publicerades