Stadsdelsdialog Västerslätt och Rödäng

Hösten 2019 genomförde Umeå kommun en stadsdelsdialog. Nedan finns ett kort referat från dialogmötet för Västerslätt och Rödäng. På kartan kan du se samtliga synpunkter som kommit in i dialogen.

Återkoppling - såhär gick snacket

Dialogcykeln besökte på onsdagen 30 oktober Västerslätts centrum/ICA för att samtala med boende i området, trots kylan hade vi trevliga samtal med många konstruktiva förslag om hur området kan utvecklas i framtiden. Den enskilt största frågan som kom upp var bristen på kollektivtrafik, boende på Västerslätt och Rödäng önskar en högre turtäthet på busslinje 7 för att skapa bättre möjlighet till hållbart resande. Miljö- och klimatfrågorna kom frekvent upp för diskussion och många önskar sig även mer lokal service och aktiviteter för att kunna minska bilanvändandet, men även önskemål om ökat generellt miljötänk hos kommunen genom bland annat handelsstruktur, cykelvägar, vegetarisk mat med mera. Stadsdelens tillgång till grönområden och parker lyftes upp som positivt, bland annat parken vid Klöver­vägen, Rödberget, Tväråstråket och Älven pekades ut som värdefulla, men med utvecklingspotential.

Det boende på Västerslätt/Rödäng skulle sakna om de flyttade därifrån var framför allt grannarna, naturen, lugnet, utemiljöer samt det egna hemmet. Även närheten till centrala stan lyftes upp som en stor tillgång för stadsdelen. Det intilliggande industriområdet upplevs av vissa som störande/bullrande, medan en del såg det som en tillgång och uppskattar närheten till industriområdet.

Det var ett 50-tal personer som besökte dialogcykeln på Västerslätt, med viss överrepresentation av män i 50–60-års­åldern. En kan även notera att platsen är välbesökt av bilburna personer med målpunkter längs E12 västerut, då läget är strategiskt i närheten av Vännäsvägen.

Med vänlig hälsning

/Hanna Jonsson, samhällsplanerare

Synpunkter som kommit in via dialogkartan

Zooma in för att se synpunkter på Västerslätt och Rödäng.

Sidan publicerades