Pump, brunn och stopp

När du ansluter dränering till dagvattenledningen behöver du installera ett bakflödesskydd. Syftet är att förhindra att vattnet från huvudledningen tränger in i fastighetens ledning och i värsta fall i fastighetens källare. Vakin rekommenderar endast pump för att få ett säkert bakflödesskydd.

Pumpen monteras i en dräneringsbrunn, och pumpar över vattnet till en stuprörsbrunn. Stuprörsbrunnen ska vara försedd med ett slamfång så att sand, sten och annat material inte kommer ut i dagvattenledningarna.

Sidan publicerades