Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Använd en regnvattentunna

En annan åtgärd som kan minska risken för översvämning är att samla regnvatten i en regnvattentunna i stället för att låta det rinna ut på marken. Regnvatten kan användas till att vattna trädgården och spara på dricksvatten, samtidigt som risken för översvämning minskar. För att undvika att tunnan fylls över måste du se till att vattnet kan rinna bort från husgrunden när tunnan har blivit full. Det kan vara en god idé att montera en slang några decimeter från toppen av tunnan för att säkerställa att vattnet rinner ut den vägen när tunnan är full. Slangen bör ledas ut så att vattnet hamnar på gräsmattan eller i en rabatt. Det är också viktigt att ha ett barnsäkert lock på tunnan och att tömma den eller ställa den upp och ner i trädgården under vintertid för att undvika att den fryser sönder.

Om takytan som leds till stupröret är stor kan en vanlig regnvattentunna på cirka 200 liter snabbt fyllas. I sådana fall kan du fundera på att hitta en större tunna eller seriekoppla flera mindre tunnor.

Sidan publicerades