Håll koll på stuprör och ledningar

Som med alla installationer och konstruktioner i hus och trädgård så är underhåll A och O.

Kontrollera därför att stuprör och hängrännor är hela och sitter som de ska och rensa dem från löv och skräp. Rännsil och lövfångare på rännor och rör minskar risken för att det ska bli stopp.

Rötter från träd som växer nära ledningar kan lätt leta sig in i ledningarna och orsaka stopp. Plantera därför träd där det inte finns ledningar under, och kontrollera regelbundet de ledningar du har så att vattnet rinner igenom som det ska.

Misstänker du att rötter har vuxit in i ledningarna kan du anlita en firma som filmar dem för att se hur stort problemet är. De kan också skära bort rötterna. Om trädet som orsakat problemen ska stå kvar kan du låta fodra in ledningarna så att rötterna inte kan ta sig in igen. Det kallas också relining.

Sidan publicerades