Förhindra vatten från att rinna in

Marklutning från huset

Det finns några saker som man som fastighetsägare kan tänka på för att förhindra vatten från att rinna in. Det viktigaste är att se till att marken lutar bort från huset. För att minimera risken för att få fukt eller vatten in i huset och källaren bör marken luta ungefär fem centimeter per meter de första två till tre metrarna från huset.

Tak över källartrapp

Om du har en källartrappa som avvattnas med en spygatt (golvbrunn utan vattenlås) kan du förhindra att vatten regnar ner i trappan genom att sätta ett tak över trappan. Då kan du proppa igen spygatten och minska risken för att vatten kan tränga upp den vägen om det blir baktryck i ledningarna. Har du kvar dagvattenbrunnar i källarnivå bör vattnet pumpas till dagvattenledning eller marknivå.

Täta fönster och ventiler

Om det finns risk att vatten kan rinna in via källarfönster är det bra att kontrollera så att dessa är täta. Se till att ventiler är placerade en bra bit över mark- eller trottoarnivå.

Garagenedfart

Då väldigt kraftiga regn faller finns det risk att det blir vatten längs gatorna. Då kan vattnet rinna in i fastigheten via garagenedfarten. Om du har en garagenedfart i källarnivå som inte används längre kan du fylla igen nedfarten för att hindra vattnet från att rinna in. Ta då bort de VA-installationer som inte längre behövs och vid behov anlägga dränering.

Om du väljer att behålla garagenedfarten kan du till exempel lägga en upphöjning runt den. Vid väldigt kraftiga regn kan du behöva lägga tillfälliga vallar för att förhindra vattnet från att rinna ner.

Sidan publicerades