Stäng

Hur kan jag som fastighetsägare hantera dagvatten inom fastigheten?

Dagvatten berör alla och alla behöver hjälpa till. Fastighetsägare kan hjälpa till att minska risken för översvämningar genom att avlasta ledningsnäten och diken genom exempelvis låta vattnet rinna ut i trädgården eller samla det i en regnvattentunna. Det är dock viktigt att undvika att leda vattnet till grannens tomt eller till gatan. Här hittar du information och guider till några konkreta åtgärder du kan vidta.

Det är möjligt för fastighetsägare med stora tomtytor att få dagvattenavgiften reducerad. Läs mer hos Vakin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.