Hagaparken

Hagaparken är en av Umeås första, större närområdesparker. Dess storlek och närheten till boende, skola och förskola gör den välbesökt. Eftersom parken har behållit sin grundstruktur med den slingrande Djupbäcken, gångsystemet, de omkringliggande björkalléerna och den karaktäristiska dammen anses den dessutom ha ett kulturhistoriskt värde.

I parken finns:

  • Djupbäckens vattendrag med pilträd och änder.
  • Populärt promenadstråk längs Djupbäcken.
  • En damm med fontän, många bänkar och vackra perennplanteringar.
  • Öppna gräsytor för picknik, lek och spel.
  • Två lekplatser för små och stora barn.
  • Utegym för seniora.
  • Ett stort utbud av gamla löv- och barrträd.

Hitta hit

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/hagaparken