Krav på sökanden och serveringsstället

Alkohollagen ställer stora krav på den som ska få ett serveringstillstånd. Därför görs en lämplighetsprövning i utredningen av serveringstillståndet.

Kom ihåg att det är du som ansöker som ska visa att du lever upp till kraven. Det innebär att du behöver skicka en mängd olika dokument med din ansökan.

Du som söker ska visa att:

 • du och övriga personer med betydande inflytande i verksamheten är lämpliga för uppgiften
 • lokalen och verksamheten är lämplig för ett serveringstillstånd.

Tänk på att serveringstillståndet är personligt. Det betyder att serveringstillstånd inte kan övertas från eller överlåtas till någon annan utan att en anmälan görs till oss på miljö- och hälsoskydd och de nya personerna prövas.

Krav på sökande

 • måste ha fyllt 20 år
 • får inte vara dömd för något brott de senaste åren
 • ska kunna visa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid
 • ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten
 • ska ha kunskap om alkohollagen/klara kunskapsprovet

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel ägare, styrelsemedlemmar eller restaurangchef.

Krav på serveringsstället

 • Om du söker stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måste du ha ett eget restaurangkök där det lagas eller tillreds mat. Flera olika förrätter, huvudrätter och efterrätter ska serveras. Köket ska vara registrerat hos Miljö- och hälsoskydd.
 • För stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och för tillfälliga serveringstillstånd ska lagad mat kunna erbjudas.
 • Serveringsstället ska ha tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Servering ska ske på en avgränsad yta som är överblickbar och som tillståndshavaren disponerar över.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, den ska till exempel kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Du som driver en verksamhet med serveringstillstånd ska till exempel inte störa grannar.
 • Serveringstillstånd kan nekas för verksamheter som ligger i omedelbar närhet till skolor, ungdomsgårdar eller på andra platser där barn och ungdomar vistas.

Tänk på att ett serveringstillstånd gäller på det specifika ställe du sökt tillstånd för. Du kan därför inte "ta med dig" tillståndet till en annan adress. I så fall måste en ny ansökan om tillstånd göras för den nya adressen.

Sidan publicerades