Kunskapsprov

För att få serveringstillstånd måste du göra ett prov för att visa att du/ni har tillräckliga kunskaper i alkohollagen med tillhörande regler.

Har du skrivit provet tidigare så skickar du in intyg på det eller så meddelar du handläggaren vem som skrivit provet (namn och personnummer) och i vilken kommun provet är skrivet i.

När ansökan om serveringstillstånd är inskickad bokar du en tid för kunskapsprov i samråd med din handläggare.

Boka tid för kunskapsprov

Du/ni kommer tillsammans med handläggaren i ärendet överens om en tid att skriva kunskapsprov.

Provet är framtaget av Folkhälsomyndigheten och ser likadant ut över hela landet.

Kunskapsprovet är giltigt i fem år.

Det kostar 1 160 kronor per person och provtillfälle och avgiften faktureras.

Provet är digitalt med flervalsfrågor och görs i stadshuset, hos Miljö- och hälsoskydd.

Provet kan skrivas på svenska, engelska och arabiska. Kontakta oss på miljö- och hälsoskydd god tid i förväg om du behöver tolk.

Provtiden är 90 minuter.

Glöm inte att ta med legetimation vid provtillfället.

 

När den sökande är en juridisk person, och ansökan avser ett mindre företag som drivs av ett fåtal personer med betydande inflytande och själva är aktiva i serveringsverksamheten, bör kravet på kunskapsprov gälla minst hälften av de personerna.

I större företag, till exempel hotell- eller restaurangkedjor där ägarna och den centrala företagsledningen inte är involverade i den dagliga driften av serveringsverksamheten, bör kravet på kunskapsprov gälla de personer som är utsedda av ledningen att vara ansvariga för serveringsverksamheten, till exempel en restaurangchef. Ett sådant ansvar bör innebära att personen bedöms ha ett betydande inflytande i företaget.

Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger. Blir du du underkänd vid alla provtillfällen kan det betyda att du får avslag på din ansökan om serveringstillstånd.

Ibland så genomförs ett avslutande prov på vissa utbildningar i alkohollagen, som tex ansvarsfull alkoholservering. Dessa prov är inte detsamma som kunskapsprovet. Om du söker serveringstillstånd är det enbart Folkhälsomyndighetens kunskapsprov som är giltigt.

Sidan publicerades