Detaljplanering

Avdelningens huvuduppgift är att ombesörja fysisk planering genom detaljplaner. Verksamheten, som leds av byggnadsnämnden, ska även verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

Bygglov gör den slutliga tolkningen kring vad som får byggas. Om du har frågor om vad man får bygga, vänd dig i första hand kontakta bygglov även gällande förhandsbesked. Kontakta bygglov.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

Mer information

Läs mer om detaljplanering

I vår kvalitetsdeklaration kan du läsa mer om Detaljplanerings uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig.

Kvalitetsdeklarationer

Sidan publicerades