Förvaltarenheten

Förvaltarenheten tillhör Miljö- och hälsoskydd och här arbetar fyra förvaltare. Vi säljer tjänster till överförmyndar­nämnden i Umeå kommun. Vi arbetar med att bevaka rätt, sörja för person och förvalta egendom för våra huvudmän enligt föräldrabalkens intentioner och praxis. Målgruppen är huvudmän med psykiskt funktionshinder. Förvaltarenheten i Umeå arbetar aktivt med kvalitetssäkring och att hitta metoder för att bibehålla/förbättra våra huvudmäns livskvalitet.

Sidan publicerades