Ledning

Miljö- och hälsoskydd består av cirka 50 anställda. De flesta är miljöinspektörer, men hos oss finns också naturvårdare, energi- och klimatrådgivare, budgetrådgivare, konsumentrådgivare, administratörer och förvaltare.

Verksamhetschef

Fredrik Hedlund
miljö- och hälsoskyddschef
090-16 16 84
fredrik.hedlund@umea.se

Enhetschefer

Nils Gilenstam
miljöskydd
090- 16 16 68
nils.gilenstam@umea.se

Petra Thilman
livsmedelssäkerhet och serveringstillstånd
090-16 16 97
petra.thilman@umea.se

Erika Nilsson
miljöutveckling
090-16 16 65
erika.nilsson2@umea.se

Administration och information

Nora Sulivani
administratör
090-16 66 74
nora.sulivani@umea.se

Urban Åhlin
administratör
090-16 16 91
urban.ahlin@umea.se

Sidan publicerades