Hälsoskydd

Hälsoskydd ser till så att inomhusmiljön i våra skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Hälsoskydd kontrollerar också så att verksamheterna bedrivs på ett sätt att det inte uppstår olägenheter för människor eller miljön.

Sidan publicerades